Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Kaliszu

NABÓR DO SZKOŁY i PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022 / 2023

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4

ogłasza zapisy do Publicznego Przedszkola Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 13

w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 34:

INFORMACJA DLA RODZICÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4

· Aby zapisać dziecko do przedszkola, w terminie od 1 do 10 czerwca 2022 r. zostanie uruchomiona rekrutacja, gdzie rodzic kandydata zobowiązany jest do zalogowania
się do sytemu informatycznego NABO dostępnego na stronie internetowej
https://przedszkola-kalisz.nabory.pli wypełnienia WNIOSKU w formie elektronicznej.

W dalszej kolejności wniosek należy wydrukować, złożyć na nim czytelne podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka, a następnie zeskanować i przesłać na adres email: sekretariat@zsp4.kalisz.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres naszej placówki.

UWAGA: Rodzice dzieci, którzy w wymaganym terminie tj. od 4 do 24 maja 2022 r. złożą „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023” mają zapewnione miejsce w naszym przedszkolu i nie podlegają procesowi rekrutacji.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z OBWODU SZKOŁY


· Od dnia 14 marca 2022 r. rodzice kandydatów należących do obwodu Szkoły Podstawowej
Nr 13 w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 34
mogą składać ZGŁOSZENIA dzieci do klasy pierwszej za pośrednictwem strony internetowej https://sp-kalisz.nabory.pl

Wypełnione zgłoszenie w formie elektronicznej należy wydrukować, złożyć na nim czytelne podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka, a następnie zeskanować i przesłać na adres email: sekretariat@zsp4.kalisz.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres naszej placówki.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY

· W sytuacji posiadania wolnych miejsc do klasy pierwszej w terminie od 1 do 10 czerwca 2022 r. zostanie uruchomiona rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej. Rodzic kandydata zobowiązany jest do wypełnienia WNIOSKU w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowejhttps://sp-kalisz.nabory.pl

W dalszej kolejności wniosek należy wydrukować, złożyć na nim czytelne podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka, a następnie zeskanować i przesłać na adres email: sekretariat@zsp4.kalisz.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres naszej placówki.

WAŻNE: Komisja Rekrutacyjna w razie powzięcia wątpliwości, co do wiarygodności danych przedstawionych we wniosku kandydata, może zażądać od wnioskodawcy, przedłożenia
do wglądu wszelkich dokumentów potwierdzającychte dane.

UWAGA RODZICE:

Nastąpiła zmiana obwodów kaliskich szkół podstawowych.

NABÓR 2022/2023 będzie przeprowadzany tylko elektronicznie.

Radosław Szczap

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu

Grudzień 2022

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
Kordeckiego 34, 62-800 Kalisz
Tel. +48.627663206
E-mail: sekretariat@zsp4.kalisz.pl

NIP: 6182149477

Copyright © by Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
Created by erykszolc.com
BIP